Nordic Allstar

Sponsorer

Innenfor sport og ulike idrettslag så vil man ofte høre uttrykket sponsor. Ordet sponsor kommer fra det engelske språket men er et ord om blir brukt mer og mer i det norske språket også. Definisjonen på hva en sponsor er kan være litt forskjellig ut i fra hvilken sammenheng det er snakk om.

Innenfor sport så er sponsor veldig mye brukt. En sponsor vil som oftest være et firma som da står som sponsor for et idrettslag. Det sponsoren da gjør er at den dekker økonomiske utgifter som det idrettslaget har. Det sponsoren får igjen for det er at firma blir reklamert for gjennom idrettslaget som sponsoren står for. Ved for eksempel et stort idrettsarrangement vil firma som sponsoren står bak, bli promotert og få mye reklame gjennom idrettslaget.

En sponsor kan også være en enkeltperson, men det er som oftest firmaer og bedrifter som står som sponsorer for forskjellige idrettslag. Et firma som ønsker å stå som sponsor er trolig opptatt av at det idrettslaget de velger å stå som sponsor for, er ofte fremme i det offentlige, slik at firmaet nesten er garantert mye offentlig reklame. Det er en fordel for begge parter å inngå en avtale om sponsor.


Boston Celtics

New York Knicks

Chicago Bulls