Nordic Allstar

Spill basket i Norge

by on Sep.03, 2014, under Sport

Basketball er en av verdens mest populære idretter, med store tilskuertall, i mange land. I Norge får sporten derimot relativt liten dekning i media, og den har heller ikke slått an blant tilskuerne. Det har vært gjort forsøk på å øke tilskuertallene også her i Norge, men hittil har ikke dette lykkes i nevneverdig grad.Ullern Basketball Klubb er den eldste basketballklubben i Norge. Den ble stiftet i 1956. Den første hovedserien ble startet i 1962, og Norges Basketballforbund (NBBF) ble stiftet i 1968. Det har vært spilt hovedserier for både menn og kvinner helt siden den gang.

I 2000 ble BLNO stiftet. Målet var å øke det sportslige nivået i basketball, og øke medieinteressen. En TV-avtale ble inngått, og seertallene var gode. Tilskuertallene vokste også, men etter sesongen 2008/09 ble avtalen endret, og bare de viktigste kampene fikk sendetid på TV.

Det finnes basketballklubber i hele Norge, og det spilles nasjonale serier både for voksne og i aldersbestemte klasser. Ettersom det finnes så mange klubber, er det lett å begynne med sporten dersom man ønsker det. I tillegg til alle som spiller i seriene, er det også mange som spiller bare for moro skyld, ettersom basketball også er fin trening. Det jobbes aktivt med å øke interessen for sporten både blant spillere, tilskuere og media.


Boston Celtics

New York Knicks

Chicago Bulls